Ekteskap og samliv

Når ekteskapet bekjempes med "likestilling"
Kronikk i Dagen 22. august, 2007

Selvmotsigende barnepolitikk
Vårt Land 28. august, 2007

"Jeg vil nedlegge ekteskapet som institusjon"
Dagen 24. september, 2007

Homobevegelsens strategi
Dagen 24. september, 2007

Sex-veiledning for homser
Dagen 25. september, 2007

Er homofilt samliv en menneskerett?
Artikkel i boka til Espen Ottosen (red.): "Kjærlighet i egoismens tid", Lunde forlag 2005.

Med kritisk blikk på queer-teorien
Dagen 25. februar, 2008

Sex-revolusjonen i perspektiv
Kronikk i Dagen 4. februar, 2008.

Individualismen truer familien
Kronikk i Dagen 23. Juli, 2008.

En seksualpolitisk kulturrevolusjon
Kronikk i Dagen 2. august, 2007

Når språk fremmer kulturrevolusjon
Aftenposten 21. juni, 2007

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven
Foredrag 4. november 2008.

"Ekteskap" er ikke ekteskap
DagenMagazinet 27. januar 2009.

Ny ekteskapslov - hva nå?
DagenMagazinet 27. januar 2009.

Ideologien bak ekteskapsloven
DagenMagazinet 16. junu 2009.

Skilsmissebølgens følger
Dagen 6. oktober, 2009.

Barnepolitikkens tabuemner
Dagen 24. november, 2009.

Protestbrev til likestillingsdepartementet
Januar 2009.

Når babyer blir handelsvare
Verdens Gang 3. januar, 2010.

Tre foreldre eller ingen far
Verdens Gang, 21. februar, 2010.

Skisse til ny ekteskapslov
Dagen 6. april, 2010.

Ekteskapslov og argumentasjon
Dagen 30. august, 2010.

Per Lønning om ”ekteskapsloven”
Dagen 18. august 2010.

KrF og kjønnsnøytrale ekteskap
Dagen, 1. november 2010.

Når lov avviker fra rett
Dagen, 18. november 2010.

Kulturbetinget kristendom
Dagen, 5. november 2011.

Uforenlige ekteskapssyn
Dagen 17. februar 2011.

Ekteskapet fra sedskifte til kulturrevolusjon
Dagen 24. mai 2011.

Skal homofile samliv velsignes?
Dagen 21. juni 2011.

Ekteskapsloven undergraver religionsfriheten
Dagen 30. desember 2011.

Sentrale spørsmål i ekteskapsdebatten
Dagen 12. januar 2012.