Teologi


Brobygging mellom sannhet og løgn (homofilisaken)
Dagen 1. oktober, 2007

Hva er lovsangens innhold?
Kronikk i Dagen 7. desember, 2006

Når språkbruk forfører
Fast Grunn nr. 5, 2008.

Postmodernismens utfordringer til forkynnelsen
Foredrag FBB, 25. Oktober, 2008.

Troen på Gud gir livet innhold
Signert-artikkel i Aftenposten 3. november, 2008

Når synden velsignes
Dagen 26. november, 2008.

Evangeliet er uforståelig uten loven
Dagen 29. juni 2010.

Hvordan forkynne troens rettferdighet?
Dagen 2. november 2010.

Hvilken kjærlighet? Homofilisaken
Dagen 5. april 2011.

Usunn lære om sykdom og helbredelse
Korsets Seier 8. juli 2011.

Anger, skyld og tilgivelse
Dagen 21. juli 2011.

Blir alle frelst?
Vårt Land 3. november 2011.