Info

Jon Kvalbein
Født i Oslo 20. august 1940.

Pressebilder:
Foto: Jan Ivar Vik Foto: Jan Ivar Vik Foto: Jan Ivar Vik
Foto: Jan Ivar Vik, www.vikfoto.no.

Utdannelse:
Amerikansk High School som utvekslingselev gjennom AFS 1958.
Examen artium ved Kristelig Gymnasium 1959.
Cand. real. med fysikk hovedfag ved Universitetet i Oslo 1965, hovedoppgave innen radioaktiv stråling.
Pedagogikk mellomfag 1966.

Yrkespraksis:
Lektor og inspektør ved Oslo lærerhøgskole 1966 – 1987.
Rektor og lektor ved Kvitsund Gymnas, Kviteseid 1987 – 2002.
Pensjonist fra 2002.

Noen tidligere tillitsverv:
Medlem av Kringkastingsrådet 8 år.
Nestformann i Lærerutdanningsrådet 4 år.
Medlem av offentlige utvalg.
Medlem av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyret 18 år.
Styreverv blant annet i Norsk Lærerakademi, Norea Radio, Kristelig Gymnasium, Danielsens skoler, Kristne Friskolers Forbund og Sagene Nærmiljøsenter.

Litterær produksjon:
Først redaksjonssekretær og siden redaktør av tidsskriftet Fast Grunn 1963 – 2003. Der har jeg skrevet en lang rekke artikler, lederartikler og usignerte kommentarer.

Har redigert flere bøker og skrevet artikler i bøker og festskrifter.

Har i mange år hatt kommentarartikler i Aftenposten. Har hatt mange avisartikler, særlig i Dagen, Klassekampen og Vårt Land.