Kirkeliv

Kan folkekirken utrydde kristendommen?
Aftenposten, Signert, 31. august, 2007

En kirkepolitisk molbohistorie
Dagen 26. mars 2007

Etter kirkemøtet - hva nå?
Foredrag forkynnerkurs, Vollen Misjonshus, 23. februar, 2008.

Kirkekaos på folkets brede vei
Aftenposten, 2. april, 2007

Når kirkens budskap pakkes i plast
Aftenposten 6. desember, 2007

Når kirken demokratiseres
Aftenposten, 17. april, 2008

Demokrati og åndelig styring
VerdiDagen, 26. november, 2007

Forsamlingsbygging og kulturforskjeller
Kronikk i Dagen, 18. februar, 2008

Pastorstyrt eller lavkirkelig struktur
Kronikk i Dagen, 19. februar, 2008

Når kirkevekst skal måles
Kronikk i Dagen, 20. februar, 2008

Når kristendommen gjøres moteriktig
Aftenposten, 11. juli, 2006

Individualismen truer kirken
Kronikk i Dagen 24. juli, 2008.

Åndssituasjonens utfordringer til dagens forkynnelse
Foredrag på NLMs kretsledermøte 25. mars 2009.

Liturgiforslag med ubibelsk gudsbilde
Vårt Land, 20. mai 2009.

Når kompromisser styrer kirken
DagenMagazinet 28. mai 2009.

Kirkelig registrering av NLM - fordeler og ulemper
Innsyn nr 2, 2009.

Ja til kirkelig registrering
DagenMagazinet 5. juni 2009

Når kirkedemokratiet skal testes
DagenMagazinet 24. juli 2009

Utfordring til evangelisering
DagenMagazinet 29. juli 2009

Laks, foss og kristenliv
DagenMagazinet 12. august 2009

Hummerskall og kristenliv
DagenMagazinet 21. august 2009

Hopes kirkelige fremtidsfrykt
Dagen 21. sept. 2009

Store profetier om Norge
Dagen 22. sept. 2009

Kirkedemokratiets dilemma
Dagen 19. oktober 2009

Markedsorienterte menigheter
Dagen 2. februar 2010

Hvor går DagenMagazinet?
Dagen 18. april 2010

En ny bedehusrevolusjon
Dagen 8. juni 2010.

Hva påvirker oss?
Korsets Seier 3. september 2010.

Bibeltroskap uønsket. Carissimiprestene.
Dagen 10. mars 2011.

Stridens kjerne i Carissimikonflikten
Dagen 26.mars 2011.

Menighetsfakultetet vakler
Dagen 8. juni 2011.

Tre martyrer i Pergamon
Dagen 8. november 2011.

Misvisende ritualer
Dagen 6. juli 2011.

Når kirken blir samlingsplass etter 22. juli
Dagen 16. august 2011.

Til ungdommen i Salmeboka?
Dagen 4. oktober 2011.

Troens demokratiske fangenskap
Dagen 9. mars 2021.