Skole


Bostad-utvalget avkristner skolen
Kronikk i Dagen 16. juli, 2007.

Blir skolen uten retning?
Kronikk i Dagen 17. juli, 2007

Kristen friskole i en sekulær-liberal tid
Artikkel i festskriftet Våg å stå. Danielsen skoler 75 år, Eide Forlag, 2007.

Religionsfrihet forutsetter ansettelsesfrihet
Dagen 17. februar, 2010.

Foreldrenes oppdragerrett
Dagen 7. mars 2011.

Når staten vil ensrette
Dagen 14. mars 2011.

Oppdragelse til relativisme
Dagen 21. mars 2011.